Jag vill starta en restaurang

Steg 1

Var ska du hålla till?

För att din planering ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt för dig att först ta reda på vad marken eller lokalen är tänkt att användas som. Är det möjligt att driva en restaurang där? Det gäller oavsett om du har tänkt att bygga nytt eller nyttja befintlig lokal.

Läs om de fördjupande översiktsplanerna.

Ta reda på om din verksamhet följer detaljplanen.

Kontakta avdelningen Detaljplan.

Behöver du köpa mark av kommunen?

Kontakta Mark och exploatering

Steg 2

Sök alla tillstånd

När du har klart med mark eller hittat en lokal så ansök om de tillstånd som är nödvändiga för din verksamhet. Sök tillstånden samtidigt för då blir handläggningstiden så kort som möjligt.

Beräknad handläggningstid om du har mark och alla ansökningar är kompletta: cirka 10 veckor.

Ska du skylta, bygga nytt eller bygga om? Är det en ny typ av verksamhet i lokalen?

Ansök om bygglov.

Ska du servera alkohol?

Ansök om serverings-tillstånd.

Ska du använda brandfarlig vara till exempel gasol?

Ansök om tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Eftersom du ska servera livsmedel måste du...

Anmäla din livsmedels-verksamhet.

Ska du använda köldmedium?

Då kan du behöva anmäla användande av köldmedium.

Eftersom du behöver vatten och avlopp måste du...

Göra servisanmälan till Vakin, avlopp och fettavskiljare. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eftersom sophantering är nödvändig måste du...

Kontakta Vakin. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades