Jag vill starta en skola eller förskola

Steg 1

Var ska du hålla till?

För att din planering ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att först ta reda på om du kan bedriva verksamheten på platsen/i lokalen som du tänkt.

Av detaljplanen framgår om det möjligt att driva en skola eller förskola på den platsen. Det gäller oavsett om du har tänkt att bygga nytt eller om du har en befintlig lokal. Samråd också med Miljö- och hälsoskydd i ett tidigt skede för att ta reda på om lokalen är lämplig.

De fördjupade översiktsplanerna anger markanvändning och ger rekommendationer för detaljplanering och byggande.

Ta reda på om din verksamhet följer detaljplanen.

Kontakta avdelningen Detaljplan.

Behöver du köpa mark av kommunen?

Kontakta Mark och exploatering.

Ta reda på om lokalen är lämplig

Kontakta Miljö- och hälsoskydd.

Steg 2

Sök alla tillstånd

När du har fått klart med lokalen så ansök om de tillstånd som är nödvändiga för din verksamhet. Sök tillstånden samtidigt för då blir handläggningstiden så kort som möjligt.

Beräknad handläggningstid för Umeå kommuns ärenden när du har mark samt att alla ansökningar är kompletta: cirka 10 veckor

Ska du skylta, bygga om eller bygga nytt? Starta ny verksamhet i lokalen?

Ansök om bygglov eller anmäl ändrad verksamhet.

Ska du servera livsmedel?

Anmäl din livsmedels-verksamhet.

Eftersom det är en förskola/skola måste du...

Anmäla verksamheten 6 veckor innan start till miljö- och hälsoskydd.

Ska du starta en skola?

Ansök om godkännande hos Skolinspektionen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ska du starta en förskola eller annan fristående verksamhet?

Ansök om godkännande via utbildningskontoret.

Eftersom verksamheten kommer att hantera avfall och även påverka avloppsnätet måste du...

Kontakta Vakin och gör servisanmälan, fettavskiljare, vatten och avlopp.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Eftersom sophantering är nödvändig måste du...

Kontakta Vakin.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerades