Information till företag med anledning av coronapandemin

Coronapandemin har slagit hårt ekonomiskt mot företag och näringsidkare. Här hittar du information om initiativ och åtgärder Umeå kommun genomför för att mildra dessa negativa effekter.

Business Sweden

Business Sweden erbjuder snabb och kostnadsfri rådgivning till svenska företag med internationell verksamhet.

Kontakta Business Sweden:

070-382 20 47
melker.persson@business-sweden.se

070-371 95 82
katharina.saalo@business-sweden.se

Frågor och svar för företag/leverantörer

Frågor och svar för företag

Frågor och svar för leverantörer till kommunen

Kommunens åtgärder

Branschstöd och strukturella insatser

 • Riktat stöd till företagsinkubatorn Expression för att fortsätta och utveckla arbetet med att skapa förutsättningar för framtidens handel.
 • Stöd till Svenska Rallyt.
 • Presentkort till all personal inom Umeå kommun till stöd för det lokala näringslivet.
 • Umeå kommun låter arrangörer behålla utbetalda medel för event som inte blir av och upptar en diskussion om hur vi kan stötta kommande event som ännu inte har fått utbetalning.
 • Samla resurser för att skapa förutsättningar för att snabbt komma igång med aktiviteter och event när vi återigen vill och kan mötas, uppleva och umgås.
 • Medel till besöksnäringen för snabb uppstart.

Investeringar och betalningsströmmar

 • När Umeå kommun är hyresvärd eller leverantör av tjänst följs branschrekommendationer och individuella samtal förs med hyrestagare eller köpare av tjänst.
 • Umeå kommun och de kommunala bolagen ska så långt det är möjligt behålla investeringstakten för planerade byggen och underhåll, samt se över möjligheten till att tidigarelägga vissa projekt.
 • Påskynda utbetalningar av leverantörsfakturor.
 • Nedsättning av hyra (företag) enligt branschrekommendationer.
 • Föreningar som har elitsponsringsavtal med Umeå kommun ges möjlighet att omedelbart fakturera för hela sponsringsbeloppet, oberoende av måluppfyllnad gällande de avtalspunkter som i normalfall utvärderas efter säsongsavslut.

Tillsyn och avgifter

 • Dialog med näringsidkare om pågående tillsynsärenden för att undersöka möjlighet att förlänga tidsfrister, med mera, där lagen så tillåter och det bedöms möjligt.
 • Prioritering av verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Avgiftsfri torghandel och uteserveringar.
 • Förlänga tider för uteserveringar.
 • Anstånd med avgifter för utsatta branscher.
 • För de kommunala bolagen, föra en dialog med företag inom utsatta branscher för taxor, hyror med mera. Och med hänsyn till branschrekommendationerna.

Dialog och rådgivning

 • Samordning, information och lotsning av hur företagen kan nyttja de stöd som har skapats på nationell och regional nivå.
 • Utökad aktivering av våra olika branschråd och dialogforum.
 • Dialog med näringsidkare om pågående tillståndsärenden för att undersöka möjlighet att pausa eller avbryta.

Vill du hjälpa till?

Har du idéer om hur vi tillsammans kan stärka det lokala näringslivet under coronapandemin?

Hör av dig till Umeå kommun: naringsliv@umea.se

Mer information

Myndigheternas information om tillfälliga ändringar i lagar och regler för företagare: www.verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du som bor i Västerbotten få en samlad bild över regionens stöd och aktuella händelser för dig som driver eller vill starta företag: www.verksamt.se/web/vasterbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företag i akut behov av tillfällig personal kan söka via kandidatbanken hos Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerades