Beställning av modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning erbjuds elever som går i förskoleklass till gymnasiet i kommunala skolor och i fristående skolor som har tecknat ett avtal om modersmålsundervisning med Umeå kommun. Undervisning bedrivs av Kompetenscentrum för flerspråkighet antingen som när- eller fjärrundervisning.

Inför ny beställningsperiod på vårterminen skickar Kompetenscentrum för flerspråkighet information om modersmålsundervisning och beställning av modersmålsundervisning kommande läsår till huvudmän som tecknat avtal.

Information om beställning

Grundskolan

Gymnasiet

Beställning

Information och instruktion om anmälan uppdateras inför anmälningsperiodens start 15 februrari.

Kontakt

Kristiina Burman, chef
070-633 04 70
kristiina.burman@umea.se

Veronica Sjödin, koordinator
090-16 27 17
070-950 47 35
veronica.sjodin@umea.se

Sidan publicerades