Frågor och svar för leverantörer med anledning av coronavirus

Här får du som levererar varor och tjänster till Umeå kommun svar på frågor med anledning av coronavirus.

Har du information om förändrade eller uteblivna leveranser till Umeå kommun, kontakta Upphandlingsbyrån så att vi kan vidta åtgärder i ett tidigt skede.

Har du frågor som inte besvaras här, kontakta Upphandlingsbyrån.

När det gäller leveranser av varor och tjänster följer Umeå kommun Folkhälsomyndighetens råd. Så länge det inte finns några restriktioner i Sverige är vår tolkning att alla leverantörer har fullt leveransåtagande enligt ingångna avtal. Om Folkhälsomyndigheten skulle ge råd att vissa situationer ska undvikas även här i Sverige kan det ändras.

Om en leverantör inte kan leverera enligt avtal, och om Umeå kommun har ett akut behov, har kommunen möjlighet att köpa varan eller tjänsten hos valfri leverantör. När den avtalade leverantören har meddelat Umeå kommun via mejl att den åter har leveranskapacitet kommer kommande behov att beställas hos den avtalade leverantören.

Vite eller annan kompensation kommer inte att utkrävas med automatik. Det görs en bedömning i varje enskilt fall. Kontakta Upphandlingsbyrån, 090-16 10 00 (växel), upphandlingsbyran@umea.se.

Avbeställning, oavsett anledning, är möjligt om avtalet tillåter det.

Avbeställning som görs i enlighet med avtal medger ingen ersättning. I andra fall är det viktigt att ha en nära dialog med den verksamhet som har beställt.

Aktuell information med anledning av coronaviruset finns på wwwumea.se/coronavirus och på Folkhälso­myndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Om du har frågor som rör leverans av varor och tjänster, kontakta Upphandlingsbyrån, 090-16 10 00 (växel), upphandlingsbyran@umea.se.

I mer specifika fall, kontakta den verksamhet som har beställt.

Umeå kommun försöker med anledning av den pågående krisen betala fakturorna skyndsamt, för att underlätta likviditeten hos sina leverantörer.

Sidan publicerades www.umea.se/leverantorfaq