Tekniska anvisningar för fastighetsområdet

Här hittar du anvisningar som ska användas vid projektering och byggande av lokaler för Umeå kommun. De ska tillämpas av alla som utför projekteringsuppdrag.

Anvisningarna används för att de lokaler som överlämnas till kommunens verksamheter ska vara så ändamålsenliga och felfria som möjligt. Lokalerna ska vara producerade utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv och ta stor hänsyn till miljö, energiförbrukning och förvaltningseffektivitet.

Tekniska anvisningar för lokaler

Numrering framför varje kapitel står för benämningen i Boverkets byggregler, BBR.

Hela dokumentet

Umeå kommuns tekniska anvisningar - Version 2021:1 (pdf, 3,19 MB)

Länkar till varje kapitel i dokumentet

Om du är intresserad av en specifik del i de tekniska anvisningarna, klicka på det kapitel du vill läsa mer om och det öppnas en pdf fil i ett eget fönster.

A. Allmänna anvisningar (sida 6)

1. Utemiljö – skola, förskola, äldreboende och gruppboende (sida 20)

2. Energi och miljö (sida 36)

3. Hus (sida 46)

5. VA-, VVS-, kyl- och processmediesystem (sida 74)

6. El- och telesystem (sida 91)

8. Styr- och övervakning (sida 105)

Bilagor

Bilagor till tekniska anvisningar (länk till webbsida)

Sidan publicerades