Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Brandpolicy, systematiskt brandskyddsarbete

Som fastighetsägare är vi är skyldiga att förebygga, hindra och begränsa skador som en brand kan orsaka. Därför arbetar vi systematiskt med brandskyddsarbete för våra byggnader och anläggningar.

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet. En viktig del är att det är tydlligt vilket ansvar fastighetsägare, nyttjanderättshavare och eventuella entreprenörer har.

Läs mer på vår brandskyddswebb (Extern tjänst från metisweb.se).

Sidan publicerades