Gamla bron, brobågar med ljus, älven

Belysning

Krav

Belysningsberäkning ska göras för dimensionering av belysningen. Beräkningen ska omfatta en bedömning av stolpe med eller utan arm. I projekteringen ingår kontroll om befintlig installation ska kompletteras, flyttas eller demonteras.

Belysningen ska vara jämn. Detta kan åstadkommas genom en väl anpassad kombination av stolphöjd, avstånd mellan stolparna, armaturtyp och ljuskälla.

Befintliga träd/utrustning ska uppmärksammas i projekteringsskedet och placering av nya träd, belysningspunkter och ledningar ska fungera som en helhet för att stärka platsens användning/funktion (ur ett trygghets/säkerhets/drifts/estetiskt perspektiv). Befintliga träd/utrustning ska redovisas i ritunderlag tillsammans med belysningspunkter-ledningar. Se Ritteknik ritningsinnehåll

Det ska alltid projekteras så att rundmatning är möjlig.

Först och främst ska standardarmaturer och standardstolpar användas. Detta för att förenkla lagerhållning och minska insatstid om materialet behöver bytas ut. Hänsyn ska tas till omgivningens stolpar och armaturer. Vissa standardarmaturer får, enligt Projektering – typritningar, endast användas vid komplettering i befintlig miljö.

Det är viktigt att välja armaturer med väl avbländad ljuskälla.

Uppgifter om ledningsgravens längd och antal meter tomrör ska lämnas av belysningsprojektören.

Riktlinjer

Välj armaturer som fungerar mot vald beläggning, gäller speciellt markinfällda armaturer.

Planera ledningsdragning i mark så att så lite kabel som möjligt används.

Sidansvarig

Lars-Erik Jonsson
larserik.jonsson@umea.se

Revidering: 2020-06-18

Sidan publicerades