Belysningscentral

Allmänt

Vid byggande av ny belysningsanläggning ska det undersökas om den kan kopplas till befintlig anläggning/BC. Uppgifter om detta inhämtas av Umeå kommun, Gator och parkers driftentreprenör UEEAB som tillhandahåller kartmaterial och ger förslag på lämplig inkopplingspunkt. Om matningsvägarna blir för långa från befintliga skåp och det krävs ett nytt skåp ska detta meddelas till beställaren (B) som beslutar vilket skåp som ska tas med i projektet eller om det ska installeras av B:s driftentreprenör UEEAB.

  • Markeringsstång (plogstång) ska monteras på höger sida av skåpet. Vid skåpplacering mot husvägg monteras ingen markeringsstång.
  • Skåpluckorna ska vara låsbara med trekantslås eller så kallat Stockholmslås.
  • Säkringar ska vara gängsäkringar eller knivsäkringar. Dvärgbrytare är inte tillåtet.
  • Säkringar för utgående grupper ska normalt dimensioneras så att det säkras med 16 ampere.

Styrsystem

Generellt tillämpas det två olika styrningsalternativ; Greenstreet Visions styrsystem eller astrour av typen Theben Selekta 170 Top2. I vissa fall används även DMX-system för effektbelysning. Om det bestäms i projektet att DMX-system ska användas så är det viktigt att belysningsansvarig hos UK meddelas detta och kan rekommendera fabrikat på styr­system.

Vid driftsättning av skåp med Greenstreet Vision ska driftansvarig på UEEAB kontaktas 2–3 arbetsdagar innan till­koppling.

Vid driftsättning av skåp med astrour ska uret programmeras med svensk meny och språk samt med offset -25 minuter på soluppgång och +25 minuter på solnedgång.

Sidansvarig

Marcus Bigren
marcus.bigren@umea.se

Revidering: 2020-06-18

Sidan publicerades