Fundament

Fundament för rörstolpar

Fundament ska ta upp de krafter som uppstår av vind- och egenlaster från stolpe, arm, armatur och eventuella skyltar.

Följande rekommendationer gäller för Umeå kommun:

  • För rörstolpe med LPH (ljuspunktshöjd) upp till 6,5 meter, min 900 millimeter fundamenthöjd min 125 kilogram.
  • För rörstolpe med LPH 7–8 meter, min 1300 millimeter fundamenthöjd min 200 kilogram.
  • För rörstolpe med LPH > 8 meter eller specialstolpar väljs fundament enligt tillverkarens rekommendationer.

Vid sättning av fundament i vägslänt med lutning brantare än 1:3 ska fundament med min 1300 millimeter och min 200 kilogram användas.

I avvaktan på stolpresning skyddas fundament, kablar och kanalisation från grus och påkörning med nedstoppat plaströr som träs över kablar.

Exempelritning på hur anslutning av rör ska göras i fundament för rörstolpar

illustration på fundament

Exempelritning på fyllning mot fundament

illustration på fundament

Överkant fundament för belysningsstolpe skall vara 50 millimeter över färdig mark, tolerans +/- 30 millimeter.

Fundament för eftergivlig stolpe

Monteras efter fabrikantens anvisning. Fundament ska monteras så att kablar löper i flexböj från mark in i stolpen så att kablar är skyddade.

Sidansvarig

Marcus Bigren
marcus.bigren@umea.se

Revidering: 2020-06-18

Sidan publicerades