Fundament

Fundament för rörstolpar

Fundament ska ta upp de krafter som uppstår av vind- och egenlaster från stolpe, arm, armatur och eventuella skyltar.

Följande rekommendationer gäller för UK:

  • För rörstolpe med LPH (ljuspunktshöjd) upp till 6.5 m, min 900 mm fundamenthöjd min 125 kg.
  • För rörstolpe med LPH 7-8 m , min 1300 mm fundamenthöjd min 200 kg.
  • För rörstolpe med LPH > 8 m eller specialstolpar väljs fundament enligt tillverkarens rekommendationer.

Vid sättning av fundament i vägslänt med lutning brantare än 1:3 ska fundament med min 1300 mm och min 200 kg användas.

I avvaktan på stolpresning skyddas fundament, kablar och kanalisation från grus och påkörning med nedstoppat plaströr som träs över kablar.

Exempelritning på hur anslutning av rör ska göras i fundament för rörstolpar

illustration på fundament

Exempelritning på fyllning mot fundament

illustration på fundament

Överkant fundament för belysningsstolpe skall vara 50 mm över färdig mark, tolerans +/- 30 mm.

Fundament för eftergivlig stolpe

Monteras efter fabrikantens anvisning. Fundament ska monteras så att kablar löper i flexböj från mark in i stolpen så att kablar är skyddade.

Sidansvarig

Marcus Bigren
marcus.bigren@umea.se

Revidering: 2020-06-18

Sidan publicerades