rondell, blommor, träd

Beläggning natursten

Krav

Hällar i gångbana ska vara sågade på alla sidor.

För stenmaterial i refuger och övriga ej trafikerade och svårskötta ytor ska speciellt sätt- och fogmaterial användas för att undvika ogräs.

Om materialet sätts i betong ska följande sättmaterial användas:

• CEM 1 BV/LA/SR (anläggningscement)

• Ballast max 0-16 mm

• Tryckhållfasthet > C 16/20

• Jordfuktig konsistens

Riktlinjer

Vid projektering av naturstensytor/blockstensmurar ska hänvisning göras till Stenhandbokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Tillbaka till stenåldern - handbok i stensättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (utgiven av Svenska kommunförbundet).

Fogar kan behöva anges särskilt. Utrymme mellan granitblock behövs för att möjliggöra väderberoende rörelse/utvidgning av materialet.

Bearbetning av ovanytan på hällar bör vara krysshamrad för att få en bra friktion.

Sidansvarig

Erland Jonsson
erland.a.jonsson@umea.se

Revidering: 2015-12-01

Sidan publicerades