Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Stäng
torg, tält, folk, gångväg

Inledning

Sidan publicerades

Välkommen till Teknisk Handbok (TH) - administrativa och tekniska anvisningar för dig som arbetar med projektering, byggande och drift- och underhåll, på uppdrag av Gator och parker i Umeå kommun.

Teknisk Handbok vänder sig även till övriga förvaltningar inom Umeå kommun som arbetar med projektering, byggande och drift- och underhåll av allmän plats.

Avsteg från standard beskriven i TH får inte ske utan särskilt godkännande av Gator och parker.

Hänvisningar till hela TH eller delar av TH ska undvikas.

Användare ska alltid kontrollera att senaste utgåvan av TH används och ange versionsdatum i de handlingar som upprättas.

Under rubriken Revideringaröppnas i nytt fönster kan du läsa mer om vilka revideringar som görs i samband med de stora versionssläppen samt mindre löpande revideringar.

Har ni synpunkter eller frågor om teknisk handbok så är ni välkomna att kontakta oss via e-post: gatorochparker@umea.se. Observera, gäller frågorna ett specifikt projekt, kontakta projektledaren.

För att göra en felanmälan eller lämna en synpunkt på gator, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser, skog och natur: www.umea.se/felanmalanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Umeå kommun Tel vxl: 090-16 10 00

Sök i teknisk handbok

Sidan publicerades