tunnel, grönt gräs

Konstruktionsbyggnader

Med konstruktionsbyggnader avses tekniska byggnadsverk. Gemensamt för alla konstruktionsbyggnader är att de kräver att löpande och planerat underhåll för att säkerställa funktion och teknisk livslängd.

Konstruktionsbyggnader omfattar följande konstruktionstyper:

 • Broar
 • Parkbroar
 • Trummor med diameter > 2 m
 • Tunnlar
 • Kajer
 • Stödmurar
 • Bullerplank
 • Trappor

Följande regelverk med gällande uppdateringar och tillägg gäller:

 • Krav brobyggande, TDOK 2016:0204
 • Råd brobyggande, TDOK 2016:0203
 • BBR
 • Eurokod
 • EKS
 • AMA anläggning

Dokument och ändringar för TDOK. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid överlämnande till Gator och parkers gatudrift ska följande dokument levereras:

 • Godkänd slutbesiktning
 • Relationshandlingar
 • Konstruktionsberäkningar
 • Kompletta handlingar för registrering i BaTMan
 • Drift- och underhållsplan

Vid nybyggnation gäller följande:

 • Fri höjd på minst 3,5 m (GC-tunnel)
 • Fri bredd på minst 6 m (GC-tunnel)
 • Tak skall vara vitmålade (GC-tunnel)
 • Lutning på golvet i tunneln för att få en god avvattning
 • Konstruktioner ska klotterskyddas

Allmänt

Gällande lagar, regler och föreskrifter ska följas.

För broarbeten hänvisas i första hand till:

* TRVK Bro 11 (publ. 20122:085) och TRVK Bro 11 (publ. 2011:086).

* Myndighetsföreskrifter angivna i TRVK Bro 11, A.1.2.2

* Litteraturförteckningen i bilaga 1 till TRVK Bro 11

* VVK Brounderhåll (publ. 2012:020)

* TRV AMA Anläggning 10 Publ: 2011:102

* TRV AMA Anläggning 10 Rev 2 publ: 2012:219

* Trafikverkets hemsida med gällande bro och tunneldokument:

Gator och parker upphandlar underhåll och besiktningar av konstbyggnader.

Broregister förs i BATMAN.

Sidansvarig

Amanda Arnö
amanda.arno@umea.se

Revidering: 2021-11-01

Sidan publicerades