lastbil som asfalterar

Hantering av asfalt

Provtagning och hantering

Vid all rivning/fräsning av asfalt lagd före 1974 skall en fältanalys göras. Denna utförs genom att provet sprayas med en vit lösningsmedelsbaserad färg som färgförändras om det förekommer stenkolstjära i provet. Färgförändringen ses bäst med en UV-lampa.

Vid planerade projekt där det finns möjlighet till framförhållning skall provtagning ske med borrkärna genom alla bundna lager. Om fältanalysen på borrkärnan ger utslag skall borrkärnan skickas vidare för en kemisk analys.

Vid akut rivning av asfalt görs en fältanalys genom att asfalten sprayas med vit lösningsmedelsbaserad färg.

Dock behövs ingen av de ovanstående provtagningarna om alla bundna lager är lagda efter 1974. Dessa innehåller då ingen stenkolstjära. Förutom Grävningsbestämmelserna så gäller följande för hantering och provtagning av asfalt.

Asfalthantering vid entreprenader

Om rivning av asfalt hanteras i entreprenaden där Gatukontoret är beställare skall Gatukontorets riktlinjer för hantering av asfalt följas. Följande dokument gäller:

 • Hantering av asfaltbeläggningar vid Gatukontorets entreprenader
 • PM Transport av asfalt i Malmö stad
 • Redovisning av asfalt
 • Transportdokument

Asfalthantering vid ledningsarbeten

Om rivning av asfalt hanteras vid ledningsarbeten där ledningsägaren är beställare skall Gatukontorets riktlinjer för hantering av asfalt följas. Följande dokument gäller:

 • Hantering av asfaltbeläggningar vid grävningar enligt Grävningsbestämmelser för Malmö stad
 • PM Transport av asfalt i Malmö stad
 • Redovisning av asfalt
 • Transportdokument
 • Hantering av asfalt

Hantering av asfalt – dokument: Hantering av asfaltbeläggningar vid Gatukontorets entreprenader - pdf

Hantering av asfaltbeläggningar vid grävningar enligt Grävningsbestämmelser för Malmö stad - pdf PM Transport av asfalt i Malmö stad – pdf Redovisning av asfalt – pdf/xls Transportdokument – pdf/xls

Återanvändning

Vid återanvändning av asfalt finns det fyra klasser enligt ovanstående hantering. Klasserna är enligt följande:

 • Klass I 0–70 ppm
 • Klass II 71–300 ppm
 • Klass III 301–1000 ppm
 • Klass IV > 1000 ppm

Ansvarig för projektet på Gatukontoret skall se till så att registrering sker på vilka/vilket objekt och i vilka/vilket lager asfaltåtervinning görs i klass II och klass III. Klass IV går till deponi.

Klass I får användas fritt i alla lager i en konstruktion alltså även slitlager.

Klass II får användas obegränsat i bundna eller obundna lager dock inte som slitlager då det ska ligga under ny asfaltbeläggning.

Klass III får användas begränsat i bundna eller obundna lager under ny asfaltbeläggning. Det får inte användas inom känslig mark som exempelvis vattenskyddsområde. Vid användning skall alltid miljömyndighet samrådas.

Återanvändning av asfalt görs normalt i gång och cykelbanor. I vissa fall kan återanvändning göras i gatunätet. Nedan följer beskrivningar över återanvändning i olika konstruktioner. Dimensionering enligt Överbyggnadstabeller.

Gångbana

Bundna lager

 • Asfalten kan återvinnas som bundet lager genom varm halvvarm- eller kall teknik. Olika inblandningsprocent används i de olika teknikerna.

Obundna lager

 • Asfalten krossas till en 0 – 40 fraktion och läggs i tjocklekar enligt Överbyggnadstabeller. Lagret består till 100 % av asfaltkross.

Cykelbana

Bundna lager

 • Asfalten kan återvinnas som bundet lager genom varm- halvvarm- eller kall teknik. Olika inblandningsprocent används i de olika teknikerna.

Obundna lager

 • Asfalten krossas till en 0–90 fraktion och läggs som första lager i tjocklek enligt Överbyggnadstabeller. Lagret består till 100 procent av asfaltkross.
 • Asfalten krossas till en 0–40 fraktion och läggs som andra lager i tjocklek enligt Överbyggnadstabeller. Lagret består till 100 procent av asfaltkross.
 • Gata: Återvinning av bundna lager kan göras i alla trafikklasser enligt Överbyggnadstabeller. För de obundna lagren gäller att återvinning kan göras till och med trafikklass 3.

Bundna lager

 • Asfalten kan återvinnas som bundet lager genom varm- halvvarm- eller kall teknik enligt Överbyggnadstabeller. Olika inblandningsprocent används i de olika teknikerna.

Obundna lager

 • Asfalten ska blandas med samkross där andelen asfaltkross är mellan 20 till 30 procent.

Sidansvarig

Erland Jonsson
erland.a.jonsson@umea.se

Revidering: 2015-12-01

Sidan publicerades