Geoteknik och geohydrologi

Geotekniska undersökningar, se nedan.

  • Utförda undersökningar i fält och på laboratorium redovisas enligt IEG Rapport 4:2008.
  • Vikt- eller trycksondering i X stycken punkter till minst X meters djup.

Störd provtagning, skruvborrning eller motsvarande i X stycken punkter till minst X meters djup.

Laboratorieanalyserade prover:

  • Jordartsklassificering inklusive bedömning av tjälfarlighet enligt AMA. Antal: X stycken.
  • Prov på sulfidhaltiga massor ska i princip alltid tas. Avstämning med beställaren.

Redovisningen skall ske enligt nedan:

  • Undersökningspunkterna redovisas på planritning.
  • Resultat från sonderingar, jordartsbedömningar och jordprovtagningar ritas in på vägprofilritning.
  • Sektionsritningar upprättas i förekommande fall om undersökningarna bedrivits i sektioner.
  • Markteknisk undersökningsrapport (MUR)
  • Projekterings PM geoteknik (PM Geo)

Sidansvarig

Donald Näs
donald.nas@umea.se

Revidering: 2015-12-01

Sidan publicerades