vägmärke för gående och maxvikt för bilar

Vägmärken

Krav

 • Betongfundament för vägmärkesstolpar är standard

I hårdgjorda ytor ska i första hand alternativa lösningar som exempelvis neddrivna 3” rör, skruvfundament eller ving­fundament användas i stället för betongfundament.

Alternativa anordningar för rörmontage monteras på ett djup av minst 600 millimeter eller enligt tillverkarens monteringsanvisningar. Galvaniserade stolpar ska användas genomgående.

 • Alla nya vägmärken ska följa VVFS 2008:272 när det gäller storlek på vägmärken, tilläggstavlor och andra anordningar för trafiken.
 • Alla vägmärken ska ha reflex som uppfyller DIN 67520 Class 3B samt vara klotterskyddade med folie av god kvalitet.

Rektangulära märken ska i allmänhet vara uppbyggda av strängpressad aluminiumprofil med not och spont som möjliggör enkel montering mot befintliga märken samt utbyte vid skador.

 • Om något vägmärke sätts upp, flyttas eller ändras, ska detta meddelas gatorochparker@umea.se. Detta gäller följande vägmärken: väjningspliktsmärken, förbudsmärken, påbudsmärken och anvisningsmärken. Exakt vilka dessa vägmärken är går att utläsa från Transportstyrelsens webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Anmälan ska ske på ritning med både befintliga och nya vägmärken. Anmälan ska ske i god tid innan utmärkning. Detta krävs för att formella beslut ska hinna tas.
 • Tilläggstavlor ska ha samma eller smalare bredd som huvudmärket.
 • På alla vägmärken ska det på baksidan sättas en klisterdekal som anger tillverkningsår, tillverkare och reflextionsgrad på vägmärket.
 • Bågskyltar i gångytor ska förses med en tvärslå placerad 0,2 meter över markytan för att kunna upptäckas med teknikkäpp.

För uppsättning av vägmärken gäller:

 • Vägmärke sätts minst 0,3 meter från kantsten till vägmärkets närmaste utskjutande del, se figur 1.
ritat vägmärke

Figur 1

 • Stolpar i mittrefuger ≥ 2,0 meter ska stå ocentrerat, se figur 2.
ritat övergångställe

Figur 2

 • Om gångbana är smalare än 3 meter ska stolpen sättas inne vid gångbanegränsen. I det fall gångbanegränsen utgörs av en huskropp eller motsvarande, används sidomontage så att stolpen tar så lite utrymme som möjligt av gångbanan. Är gångbanan bredare än 3 meter ska stolpen sättas ute vid kantstenen, se figur 3. Dock får vägmärket på stolpen aldrig sättas så att ytterkanten hamnar närmare än 30 centimeter från kantstenen, se figur 3. Observera särskilt att väjnings- och stoppskyltar är 90 centimeter breda.
ritad bild på gata med buss och bilar

Figur 3

Riktlinjer

 • Stolpreflex (höjd 1 300 millimeter) ska sättas på stolprör för trafikdelarmärke. Stolpreflex (höjd 1 800 millimeter) ska sättas på stolprör för övergångsställesmärke när stolpen används enbart för övergångställesmärke.
 • Om trafikdelarmärken kommer ≤ 5 meter från varandra, sätts dessa på samma stolpe, i var sin riktning, se figur 4.

Figur 4

Samordning mellan vägmärken, belysningsstolpar och träd är av största vikt.

ritad bild på övergångställe

Sidansvarig

Jonas Sörlén
jonas.sorlen@umea.se

Sidan publicerades