Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

vägmarkering cykelmyra

Vägmarkering

All befintlig vägmarkering som kommer att utgå i samband med om- och nybyggnad ska tas bort innan arbetet påbörjas.

Stopplinjer i signalkorsningar markeras två meter före signalstolpe om inte annat anges på ritningen.

På ett övergångställe utan cykelpassage/cykelöverfart ska inte vägmarkeringen vara smalare än 3 m.

Riktlinjer
Vid om- och nybyggnad av korsningar bör vägmarkering bestående av tvingande linjer markeras om i hela korsningen, oavsett om enbart en liten del av denna berörs.

Vid separering av cyklister och fotgängare ska symboler målas i början av sträckan samt i korsningar och på sträcka med jämna mellanrum. I stadsmiljö gäller 100-200 meter mellan symbolerna. Markering görs om möjligt under gatubelysning. De kan också placeras i konfliktpunkter, t.ex. mitt för utfarter som används frekvent.

Vid förhöjda övergångsställen: Om rampen utförs i asfalt/betong bör målning utföras som ett schackmönster med rutstorlek 0,5 x 0,5 m direkt på rampen. Då ramper beläggs med smågatsten bör målning utföras i ett rutmönster, 0,5 x 0,5 m, på asfalt direkt framför rampen.

Sidansvarig

Jonas Sörlén
jonas.sorlen@umea.se

Sidan publicerades