Stäng

Utrustning

Utrustning omfattar räcken, staket, pollare, grindar, möbler, cykelställ, papperskorgar samt livräddningsutrustning med mera. För lekutrustning se Park och naturmark -Lekplatser.

Krav

För utrustning i torgytor, parkmiljö eller liknande ska hänsyn tas till estetik. Utseende, dimension och utformning ska anpassas till platsens och/eller omgivningens övriga gestaltning.

Vid nyprojektering bör material med liten miljöpåverkan väljas i första hand, se även Park och naturmark-allmänt. Tryckimpregnerat virke används endast i undantagsfall.

Sidansvarig

Carola Rubinsson
carola.rubinsson@umea.se

Revidering: 2019-10-17

Sidan publicerades