E-tjänster, självservice

På den här sidan presenteras ett urval av de e-tjänster som kommunen erbjuder, samlade i olika kategorier. Med en e-tjänst kan du kontakta kommunen och nyttja kommunal service när det passar dig.

Allmänt

Lämna synpunkter och förslag

Autogiro, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – betala fakturor från kommunen

Felanmälan

Felanmälan – rapportera fel på gator, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser, skogs- och naturområden, trafikljus, belysning, idrottsanläggningar, motionsspår, snöröjning, sandning, vatten, avlopp, elnät, fjärrvärme, kommunala fastigheter med mera. Du kan också anmäla skador som du anser har orsakats av Umeå kommun.

Barn och utbildning

Alla e-tjänster och blanketter från A–Ö

Byggande, bostäder, fastighetsägare

E-tjänster för dig som ska bygga eller är fastighetsägarelänk till annan webbplats – reservera tomt, beställ nybyggnadskarta, lämna uppgift till lägenhetsregister, ansök om utstakning i egen regi eller egen sotning med mera.

Data och statistik

Öppna datalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Geografiska datalänk till annan webbplats – beställ data

E-tjänsteplattformar, blanketter och e-tjänster, öppna data

Blanketterlänk till annan webbplats – blanketter och e-tjänster som är publicerade i plattformen ”Blankettbanken/WBS” (är under avveckling)

E-tjänsteplattformlänk till annan webbplats – e-tjänster i Umeå kommuns e-tjänsteplattform

Öppna data, PSI-datalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – fri för den som vill att återanvända data på det sätt man vill

Fritid

Boka anläggningar och lokalerlänk till annan webbplats

Ansökan om lokaltider för inomhussäsongenlänk till annan webbplats – ansök om återkommande tider i kommunens idrottslokaler och anläggningar.

Felanmälan – anmäl fel på idrottsanläggningar, motionsspår med mera.

SMS-prenumeration, information om fritidsanläggningarlänk till annan webbplats – få uppdateringar om badtemperaturer, spårpreparering, spolning av isbanor med mera till din mobil.

Föreningar

Aktivitetskort på nätetlänk till annan webbplats – aktivitetsbidrag och lokalstöd

Registrera ny föreninglänk till annan webbplats

Föreningsinformationlänk till annan webbplats – föreningar kan boka skol- och idrottsanläggningar och administrera uppgifter

E-tjänster, föreningslivlänk till annan webbplats – under rubriken Fritid och föreningsliv hittar du bland annat bidragsansökningar för olika typer av föreningar, inkluderingsstöd, internationellt ungdomsutbyte, investeringsbidrag, stöd till stora arrangemang, drift av anläggning, projektbidrag och mycket mer.

Gator, trafik och infrastruktur

Felanmälan – anmäl fel på gator, gång- och cykelvägar, trafikljus med mera

Tillstånd för grävning och trafikanordning – ansök om tillstånd

Jobb och företagande

Lediga jobb i kommunen – sök jobb hos oss

Bevaka upphandlingar och lämna anbud

Näringslivsregisterlänk till annan webbplats – komplettera uppgifter om företag

Serveringstillstånd, ansökanlänk till annan webbplatsE-tjänster för företagarelänk till annan webbplats – under rubriken Företagare hittar du bland annat ansökan om tillstånd för att hantera brandfarliga eller explosiva varor

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – ansök om tillstånd i olika kategorier, till exempel alkohol och tobak eller miljö- och hälsoskydd

Markupplåtelselänk till annan webbplats – ansök om att använda offentlig plats för torghandel, festival eller andra arrangemang

Kommun och politik

Bidrag till politiskt ungdomsförbundlänk till annan webbplats – ansök om bidrag

Handlingar i stadsarkivetlänk till annan webbplats – beställ uppgifter ur eller kopior av handlingar

Kultur, bibliotek

Evenemangskalenderlänk till annan webbplats – lägga in och redigera evenemang som du arrangerar, kalendern visas bland annat på alltomvasterbotten.se och kommunens webbplats

Minabibliotek.selänk till annan webbplats – hantera lån och reservationer eller betala försenings­avgifter under mina sidor, låna e-böcker och e-ljudböcker, läs e-tidningar och strömma film under e-biblioteket

Boka bibliotekens datorer och grupprumlänk till annan webbplats

Boka tid med personalen på biblioteketlänk till annan webbplats

E-tjänster, föreningslivlänk till annan webbplats – under rubriken Fritid och föreningsliv hittar du bidragsansökningar, till exempel finska kulturpotten, tillfälligt kulturarrangemang och verksamhetsstöd till kulturförening

Ansök till Kulturskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Markupplåtelselänk till annan webbplats – ansök om att använda en offentlig plats för festival eller annat arrangemang

Miljö, avfall

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – under Miljö- och hälsoskydd finns många e-tjänster som har att göra med avfall, avlopp och miljöfarlig verksamhet

Bullerskyddsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Felanmälan, vatten, avlopp, avfall och återvinninglänk till annan webbplats (www.vakin.se)

Livsmedel

Livsmedelskontroll

Ansök Serveringstillstånd

Omsorg och hjälp

Ansökningsblanketter – ansök om försörjningsstöd eller andra former av bistånd, stöd och hjälp för barn, vuxna och äldre

Oro för person som far illa (från privatpersoner)länk till annan webbplats – anmäl till exempel misstanke om att barn far illa. Du kan vara anonym.

Oro att barn och unga far illalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – anmälan från yrkesverksam (du som arbetar i en verksamhet som berör barn och ungdomar)

Färdtjänstlänk till annan webbplats – ansök om färdtjänst

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade – ansök om tillstånd

Anmäl vårdskadalänk till annan webbplats – anmäl skada som du anser är orsakad av Umeå kommun

Ansök om bidrag för socialt förebyggande insatser för ungalänk till annan webbplats

Anställda och förtroendevalda

Anmäl/ändra konto för löneinsättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (intranätet)

Beställ intyg – beställ arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg och intyg om inkomstbortfall

Intyg om förlorad arbetsinkomst för förtroendevaldalänk till annan webbplats

Underlag för reseräkning för förtroendevaldalänk till annan webbplats

Ändra uppgifter i förtroendemannaregistretlänk till annan webbplats

Fler e-tjänster och blanketter för anställda finns i ärendeportalen för personalfrågor och lönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller på intranätet; Blanketter, lön och anställninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna data, psidata

Umeås stads öppna data

Inloggning

Flera av våra e-tjänster kräver inloggning. Det finns flera olika system för att logga in. Mer information om hur du loggar in finns i anslutning till tjänsten.

Ett vanligt sätt att logga in är e-legitimation.

Sidan publicerades