Driftinformation

22 oktober 2021

Just nu upplever Unikum driftsstörningar och felsökning pågår. Driftsstörningarna kan leda till att det kan vara svårt att nå tjänsten. Mer info på leverantörens egen driftsstatus: https://unikum.freshdesk.com/support/discussions/topics/80000655432 Länk till annan webbplats.

Planerade driftstopp

Procapita stängs tisdag 2021-11-02 kl 10.00 för ett större arbete med databasuppgradering. Arbetet förväntas vara klart 2021-11-03 kl 18.00. Under tiden för detta arbete går det inte att logga in i procapita. Det går inte heller att använda de e-tjänster och webbar som är kopplade till procapita exempelvis ansökan till förskola/fritidshem/grundskola/vux, betygsregistrering, lämna inkomstuppgifter, lämna kontaktuppgifter.

Altenativ plats för inloggningslänkar

Går du till Eduitsidan ligger inloggningaslänkarna även där under "Support". https://sites.google.com/edu.umea.se/eduit/support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades