Om Tempus

Registrera närvaro i förskola och fritidshem

Umeå kommun använder Tempus, ett webbverktyg för närvaroregistrering i förskola och fritidshem. Tempus hjälper vårdnadshavare och personal att registrera scheman och hantera barnens närvaro. Tempus används av alla kommunala förskolor och fritidshem.

Tempus gör det enkelt för vårdnadshavare att lägga in schema för vistelsetid hemifrån via dator eller smartphone, dygnet runt. Du som vårdnadshavare kan exempelvis via Tempus meddela om en annan person hämtar ditt barn en specifik dag. 

Tempus hemma, app eller via webb

Tempus Hemma är vårdnadshavarportalen i Tempus. Där har du som vårdnadshavare möjlighet att bland annat:

  • lägga schema
  • se och kontrollera närvaro
  • frånvaroanmäla eller lägga in ledighet
  • ta fram statistik
  • göra inställningar för ditt Tempuskonto. 

Tempus hemma hittar du antingen via appen Tempus hemma som du laddar ner där appar finns för just din telefon eller så loggar du in via en webbläsare på www.tempushemma.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Komma igång med Tempus

Tempus hemma - app eller webbtjänst


Sidan publicerades