Utvecklingssamtal i förskolan

Utvecklingssamtalet är ett tillfälle då vårdnadshavare och förskolans personal träffas för att samtala om barnet i förskolan. För att ge barnet de bästa förutsättningarna i förskolan är det viktigt att få veta hur ni upplever ert barn och därför har vi förberett ett antal frågor som vi vill att ni besvarar inför utvecklingssamtalet. Vi vill också att ni själv antingen bokar en tid för samtalet (om förskolan har valt att lägga ut valfria tider) eller noterar den tid som förskolan bokat in för ert utvecklingssamtal. 

För att göra dessa förberedelser, logga först in i Lärum.

1. Boka/notera tid för utvecklingssamtal

Du hittar tiderna genom att klicka på ert barns ikon, välj sedan Boka utvecklingssamtal. Om förskolan erbjuder olika tider att välja mellan, boka en tid som passar. Hittar du ingen tid som passar, kontakta förskolans personal. I fall förskolan i förväg har bokat in tider, notera den avsedda tiden. Passar inte tiden, avboka tiden och kontakta förskolan. Det kan du göra genom att klicka på ikonen meddela.

2. Svara på förberedande frågor

Du hittar frågorna genom att logga in i Lärum och klicka på barnets ikon:

Min utveckling/Min utveckling

Välj fliken Frågor till vårdnadshavare.

Svara på de förberedande frågorna som förskolan förberett i god tid innan samtalet så att verksamheten har möjlighet att ta del av svaren och förbereda samtalet. Vi dokumenterar inte känsliga uppgifter i systemet.

Förskolans uppdrag i utvecklingssamtalet

Förskolans uppdrag vid utvecklingssamtalet är att beskriva på vilket sätt och i vilka situationer barnet utvecklas och lär, vad det är intresserat av och hur det visar sitt intresse inom läroplanens olika områ­den. Som underlag använder vi dokumentationer för att följa barnets utveckling och lärande och synliggöra barnets lärprocesser. Samtalets upplägg:

  • återkoppling om vad kom vi överens om/diskuterade under förra samtalet
  • vårdnadshavares förberedelser
  • samtal om hur förskolan utmanat och stimulerat till barnets utveckling och lärande med utgångspunkt i utvalda dokumentationer och mål
  • gemensam sammanfattning om det som har tagits upp i samtalet. 

Instruktionsfilm om förberedelser inför utvecklingsamtalet

Kontakt

Har du frågor om utvecklingssamtalet kontakta personalen på din förskola.

Sidan publicerades