Sjukanmälan/frånvaro i förskola och skola

Anmälan om sjukfrånvaro och ansökan om frånvaro av andra skäl görs i olika system beroende på barnets eller elevens ålder. Det viktigaste är att du anmäler frånvaron före schemalagd tid eller till skolan innan lektionen börjar.

Om detta inte sker och skolan hinner registrera frånvaro, måste du ta kontakt med skolan för att informera om att din anmälan kom in sent.

Barn i förskolan

Vi rekomenderar att man använder Unikum Familj för frånvaro även i förskolan men möjligheten att anmäla via Tempusappen finns kvar.
Anmäl frånvaro i förskola

Elever i grundskolan

Frånvaro anmäls via Unikum familjeappen.

Anmäl frånvaro i grundskola

Elever på gymnasiet

För närvarande anmäls frånvaro via Skola24

Anmäl frånvaro i gymnasieskola

Sidan publicerades