Plusbox och spalter

Här hittar du ett urval av e-tjänster och blanketter som kommunen erbjuder, samlade i olika kategorier. Med en e-tjänst kan du kontakta kommunen och nyttja kommunal service när det passar dig.

Visselblåsare

Skolskjuts för elev i grundskolan

APL-bidrag för elever på gymnasieskola, ansökan

Busskort för elev i kommunal gymnasieskola, ansökan

Byggande, bostäder, fastighetsägare

E-tjänster för dig som ska bygga eller är fastighetsägare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – reservera tomt, beställ nybyggnadskarta, lämna uppgift till lägenhetsregister, ansök om utstakning i egen regi eller egen sotning med mera.

Gator, trafik och infrastruktur

Felanmälan – anmäl fel på gator, gång- och cykelvägar, trafikljus med mera

Tillstånd för grävning och trafikanordning – ansök om tillstånd