Petrozavodsk

Vänortssamarbetet med Petrozavodsk är i nuläget fryst.

Petrozavodsk i Ryssland är Umeå kommuns vänort sedan 1976. Staden grundades 1703 i samband med att Peter den store befallde att Petrozavodsk järnbruk skulle öppnas. Trots att de lokala myrmalmerna var fattiga på järn och dess utvinning mycket arbetsam, fanns det en fördel att anlägga gjuteriet här. Det låg nära den svenska krigsskådeplatsen i Ingermanland och Karelen, som tsaren tänkte erövra för att grunda sin nya huvudstad Sankt Petersburg vid Finska viken. I Petrozavodsk tillverkades bland annat kanonkulor, kanoner, värjor, musköter och ankare till den ryska armén och till den nya flottan.

Petrozavodsk fick stadsrättigheter 1777 av Katarina den stora. I dag har staden mer än 275 000 invånare och är en av Rysslands mest välutvecklade IT-städer. Småföretagare har en aktiv roll i Petrozavodsk. Småföretag och enskilda entreprenörer utgör en betydande del av stadens ekonomi.

Sidan publicerades