Kvalitetsarbete utbildning

Umeå kommun genomför årligen undersökningar med vårdnadshavare som har barn i förskola och pedagogisk omsorg samt grundsärskolan. Undersökningar sker också årligen med elever i grundskola och grundsärskola. Resultaten är viktiga för att utveckla och förbättra verksamheten.

Aktuella undersökningar läsåret 2020-2021

  • Elevenkät grundskola F-6 hösten 2020
  • Förskolenkät våren 2021
  • Vårdnadshavare och elever grundsärskola F-9 våren 2021
  • Elevenkät grundskolan årskurs 7-9 våren 2021
  • Elevenkät gymnasieskolan våren 2021

Dina svar är viktiga för oss!

Vi använder svaren i vårt arbete att förbättra våra verksamheter. Resultaten presenteras i form av tabeller och diagram och svaren kan inte knytas till enskilda personer. Analys av resultaten för varje enhet delges berörda vårdnadshavare och elever på den enhet barnet går. Ta kontakt med enheten för mer information.

Kontakt

Pian Rosell
förskolestrateg
090-16 12 83
pian.rosell@umea.se

Fredrik Strandgren
skolstrateg grundskola
090-16 17 68
fredrik.strandgren@umea.se

Anna Persson
skolstrateg gymnasieskola
090-16 25 19
anna.persson.3@umea.se

Sidan publicerades