Förskoleenkäten 2022

Enkäten är avslutad och resultatet håller på att sammanställas.

Kontakt

Fredrik Ledin
statistik och utvärderingar
Utbildningskontoret
090-16 17 58
enkatutbildning@umea.se

Sidan publicerades www.umea.se/forskoleenkat