Information personal

Här finns informationsmaterial för genomförandet av elev- och vårdnadshavarenkäter i För- och grundskolan.

Elevenkät F-6

Kontakt

Fredrik Ledin
statistik och utvärderingar
Utbildningskontoret
090-16 17 58
enkatutbildning@umea.se

Sidan publicerades