Elevenkäten F–6 2020

Här är informationsmaterial för att genomföra Elevenkäten F–6. Undersökningen genomförs under vecka 3–5. Elevenkäten är uppdelad i tre enkäter, en i förskoleklass (Fkl), en i årskurs 1 till årskurs 3 (1–3) och en i årskurs 4 till årskurs 6 (4–6).

Sista svarsdag är fredag 18 december (vecka 51).

Enkäten besvaras via www.umea.se/skolenkat

Informationsmaterial

Kontakt

Fredrik Ledin
statistik och utvärderingar
Utbildningskontoret
090-16 17 58
enkatutbildning@umea.se

Sidan publicerades