Folkbiblioteken

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Biblioteken ska vara kulturella, icke-kommersiella mötesplatser tillgängliga för alla både fysiskt och digitalt. Verksamheten ska verka för det demokratiska samhällets utveckling och ska genom att samarbeta med andra nå nya målgrupper. Biblioteken ska arbeta för ökad insikt om betydelsen av god läsförmåga och digital kompetens.

Vi lovar att

  • bemöta dig på ett vänligt och professionellt sätt
  • arbeta för tillgänglighet för alla oavsett etnicitet, funktionsförmåga, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning eller ålder att vara en mötesplats för kultur, information, lärande och samhällsdebatt
  • tillhandahålla litteratur och andra medier, inspirera till läsning och vägleda till information
  • erbjuda digitala bibliotekstjänster och bistå med vägledning för att öka den digitala kunskapen
  • du kan påverka bibliotekets utbud genom att ge förslag till medieinköp och programaktiviteter.

Vi vill bli bättre

Vi har en ambition att ständigt förbättra oss och vill därför att du lämnar dina synpunkter och förslag på förbättringar. De kan lämnas direkt till vår personal eller via kommunens hemsida. Vi gör regelbundna undersökningar bland våra brukare för att få kunskap om förbättringsområden.

Vill du veta mer?

Du kan kontakta oss för mer information eller besöka vår webbsida www.minabibliotek.se

Postadress:
Umeå kommun, Kulturförvaltningen
901 78 Umeå
Besöksadress: Se www.minabibliotek.se
Telefon:
090-16 10 00 (vx)
E-post: umea.kultur@umea.se

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av kulturnämnden 2019-12-11 och gäller för 2020.

Sidan publicerades