Stäng

Fritid, drift

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för att

  • möjliggöra fritid för unga
  • möjliggöra fritidsaktiviteter för prioriterade grupper
  • möjliggöra nyttjande av anläggningar
  • skapa förutsättningar för ett aktivt föreningsliv.

Vi lovar att

  • ge tillträde till lokaler och anläggningar
  • möjliggöra ett jämlikt fritidsutbud
  • samverka med andra aktörer för att möjliggöra större evenemang
  • skapa förutsättningar för kostnadsfria aktiviteter riktade till barn och unga
  • sköta driften av lokaler och anläggningar för idrotts och fritidsaktiviteter
  • sköta driften av friluftsliv, spontanytor och rekreation.

Vi vill bli bättre

Vi vill gärna att du framför synpunkter och utvecklingsförslag. Du kan lämna dina synpunkter direkt till personalen eller via kommunens webb.

Dialog och synpunkter

Vill du veta mer?

Läs mer om vår verksamhet.

Fastställd:

Av fritidsnämnden 2019-11-27.

Sidan publicerades