Servicenivåer konstgräsplaner

Fritidsförvaltningen sköter totalt 15 konstgräsplaner.

Konstgräsplanen på Umeå energi arena är vår matcharena och har en egen skötselplan, utrustning och säsongslängd.

Skötsel

11-mannaplanerna sladdas och städas i genomsnitt två gånger per vecka under säsong, de mindre planerna en gång per vecka.

Samtliga planer djuprengörs och fylls vid behov på med granulat i genomsnitt en gång per säsong.

Harvning sker minst tre gånger per säsong.

Utrustning

Vill en förening ha fler mål kan de låna mål av fritidsförvaltningen men ombesörjer flytt av målen själva.

 • Hörnflaggor
 • 2 st 7-mannamål
 • 4 st 5-mannamål

 • Hörnflaggor
 • 2 st 7-mannamål
 • 4 st 5-mannamål

 • Hörnflaggor
 • Två 7-mannamål
 • Fyra 5-mannamål

 • Hörnflaggor
 • Matchklocka
 • Läktare
 • Omklädningsrum
 • Fyra 11-mannamål
 • Sex 7-mannamål
 • Sex 5-mannamål

 • Hörnflaggor
 • Matchklocka
 • Läktare
 • Kiosk
 • Omklädningsrum
 • 4 st 11-mannamål
 • 6 st 7-mannamål
 • 4 st 5-mannamål

Vattnet till omklädningsrum slås inte på förrän vädret tillåter.

 • Hörnflaggor
 • Matchklocka
 • Läktare
 • Kiosk
 • Omklädningsrum
 • Två 11-mannamål
 • Fyra 7-mannamål
 • Fyra 5-mannamål

 • Hörnflaggor
 • Matchklocka
 • Läktare
 • Omklädningsrum
 • Tv-torn
 • 4 st 11-mannamål
 • 4 st 7-mannamål

 • Hörnflaggor
 • Omklädningsrum
 • Fyra 11-mannamål
 • Fyra 7-mannamål

 • Hörnflaggor
 • 2 st 7-mannamål
 • 4 st 5-mannamål

 • Hörnflaggor
 • Matchklocka
 • Kiosk
 • 4 st 11-mannamål
 • 4 st 7-mannamål

 • Hörnflaggor
 • Kiosk
 • Omklädningsrum
 • Sex 7-mannamål
 • Fyra 5-mannamål
 •  

 • Hörnflaggor
 • Matchklocka
 • Läktare
 • Kiosk
 • Omklädningsrum
 • 4 st 11-mannamål
 • 6 st 7-mannamål
 • 6 st 5-mannamål

 • Hörnflaggor
 • Matchklocka
 • Läktare
 • 4 st 11-mannamål
 • 6 st 7-mannamål
 • 6 st 5-mannamål

 • Hörnflaggor
 • Matchklocka
 • Läktare
 • 4 st 11-mannamål
 • 4 st 7-mannammål
 • 2 st 5-mannamål

Säsongslängd

Vi påbörjar skottning:

 • Vecka 11: Tegstunet 11-manna, Holmsund, Vildmannavallen
 • Vecka 12: Sävar, Ålidhem, Grubbe och Hörnefors
 • Vecka 13: Ersmark, Sjöfru och Nolia 2
 • Vecka 14: Tegstunet 7-manna och Ersäng.

Nolia 1 och Carlshem är isbanor under vintern så de skottas inte.

Vecka 44 påbörjas stängning av alla fotbollsplaner/skolidrottsplatser vilket innebär att målen plockas bort. Vid snöfall på hösten skottas inte fotbollsplanerna.

Att planerna skottas innebär ej att de är garanterat spelbara utan det beror helt på vädret när de går att nyttja.

På Grubbe och Tegstunet startas ej omklädningsrummen upp samtidigt som planerna skottas utan de startas upp när vädret är tillräckligt gynnsamt för att starta upp anläggningar som ej är isolerade för vinterklimat.

Vi kan inte lova

Vi kan inte lova att konstgräsplanerna ska vara skottade för skolor och övrig verksamhet dessa veckor vid ogynnsam väderlek eller vid maskinhaveri.

Mer information

Sidan publicerades