Kulturreceptionen

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Kulturreceptionen är Vävens övergripande informations- och servicedisk. Här kan du få information om Väven och dess verksamheter, hjälp att hitta i huset, boka visningar i Väven, samt köpa biljetter till evenemang. Kulturreceptionen administrerar bokningar i kommunhörnan där kommunala verksamheter och föreningar presenterar sig.

Vi lovar att

  • bemöta dig på ett vänligt och professionellt sätt
  • arbeta för tillgänglighet för alla oavsett etnicitet, funktionsförmåga, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning eller ålder
  • att utifrån dina behov och förutsättningar hjälpa dig att hitta rätt i Väven, svara på dina frågor och bistå med den service som Kulturreceptionen kan ge
  • sälja biljetter till och informera om program och evenemang
  • organisera visningar och så långt det är möjligt tillgogodse önskemål om tidpunkt och innehåll.

Vi vill bli bättre

Lämna gärna synpunkter på vår verksamhet; klagomål, beröm eller förslag på förbättringar Synpunkter kan lämnas direkt till personalen eller med e-post till umea.kultur@umea.se.

Vill du veta mer?

Du kan kontakta oss för mer information eller besöka vår webbsida www.umea.se/kultur.

Postadress:
Umeå kommun, Kulturförvaltningen
901 78 Umeå
Besöksadress: Storgatan 46 A
Telefon: 090-16 10 00 (vx)
E-post: umea.kultur@umea.se

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av kulturnämnden 2021-11-17 och gäller för 2022.

Sidan publicerades