Kulturreceptionen

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Kulturreceptionen är Vävens övergripande informationsdisk. Här kan du få information om Väven och dess verksamheter, hjälp att hitta i huset, boka visningar i Väven, samt köpa biljetter till evenemang. Kulturreceptionen administrerar bokningar i kommunhörnan där kommunala verksamheter och föreningar presenterar sig.

Vi lovar att

  • bemöta dig på ett vänligt och professionellt sätt
  • arbeta för tillgänglighet för alla oavsett etnicitet, funktionsförmåga, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning eller ålder
  • utifrån dina behov och förutsättningar hjälpa dig att hitta rätt i Väven, svara på dina frågor och bistå med den service som Kulturreceptionen kan ge
  • sälja biljetter till och informera om program och evenemang
  • organisera visningar och så långt det är möjligt tillgogodse önskemål om tidpunkt och innehåll.

Vi vill bli bättre

Vi har en ambition att ständigt förbättra oss och vill därför att du lämnar dina synpunkter och förslag på förbättringar. De kan lämnas direkt till vår personal eller via kommunens webbplats, www.umea.se. Vi genomför kontinuerliga brukarundersökningar för att få kunskap om förbättringsområden.

Vill du veta mer?

Du kan kontakta oss för mer information eller besöka vår webbsida www.umea.se/kultur.

Postadress:
Umeå kommun
Kulturförvaltningen
901 78 Umeå

Besöksadress:
Storgatan 46 A

Telefon:
090-16 10 00 (växel)

E-post:
umea.kultur@umea.se

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av kulturnämnden 2019-12-11 och gäller för 2020.

Sidan publicerades