Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Kvinnohistoriskt museum

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Kvinnohistoriskt museums uppdrag är att visa på olika kvinnors aktiviteter, kunskaper, erfarenheter och plats i världen. Museet ska bidra till att skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället, såväl som sina egna liv. Det gör vi genom att ge nya perspektiv och kunskap om historia. Kvinnohistoriskt museum visar utställningar, erbjuder programverksamhet och är en mötesplats i Umeås kulturliv.

Vi lovar att

  • bemöta dig på ett vänligt och professionellt sätt
  • arbeta för tillgänglighet för alla oavsett etnicitet, funktionsförmåga, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning eller ålder
  • arbeta med historia, nutid och framtid
  • arbeta normkritiskt med fokus på att undersöka och utmana föreställningar om kön
  • utmana museinormer och visa på vem som har haft makten att skriva historia och vilka konsekvenser det får.

Vi vill bli bättre

Vi har en ambition att ständigt förbättra oss och vill därför att du lämnar dina synpunkter och förslag på förbättringar. De kan lämnas direkt till vår personal men eller via kommunens hemsida. Vi genomför kontinuerliga brukarundersökningar för att få kunskap om förbättringsområden.

Vill du veta mer?

Du kan kontakta oss på Kvinnohistoriskt museum, plan 4 i Väven för mer information eller besöka vår
webbsida på www.kvinnohistoriskt.se
Postadress:
Umeå kommun, Kulturförvaltningen
901 78 Umeå
Besöksadress:
Storgatan 46 A
Telefon:
090-16 10 00 (vx)
E-post:
umea.kultur@umea.se

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av kulturnämnden 2019-12-11 och gäller för 2020.

Sidan publicerades