Kvinnohistoriskt museum

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Kvinnohistoriskt museums uppdrag är att visa på olika kvinnors aktiviteter, kunskaper, erfarenheter och plats i världen. Museet ska bidra till att skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället, såväl som sina egna liv. Det gör vi genom att ge nya perspektiv och kunskap om historia. Kvinnohistoriskt museum visar utställningar, erbjuder programverksamhet och är en mötesplats i Umeås kulturliv.

Vi lovar att

  • att bemöta dig på ett vänligt och professionellt sätt
  • att arbeta för tillgänglighet för alla oavsett etnicitet, funktionsförmåga, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning eller ålder
  • att arbeta med historia, nutid och framtid
  • att arbeta normkritiskt med fokus på att undersöka och utmana föreställningar om kön
  • att utmana museinormer och visa på vem som har haft makten att skriva historia och vilka konsekvenser det får.

Vi vill bli bättre

Du får gärna lämna synpunkter - klagomål, beröm eller förslag på förbättringar - på vår verksamhet. Synpunkter kan lämnas direkt till personalen eller med e-post till umea.kultur@umea.se.

Vill du veta mer?

Du kan kontakta oss på Kvinnohistoriskt museum, plan 4 i Väven för mer information eller besöka vår
webbsida på www.kvinnohistoriskt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Postadress:
Umeå kommun, Kulturförvaltningen
901 78 Umeå
Besöksadress: Storgatan 46 A
Telefon: 090-16 10 00 (vx)
E-post: umea.kultur@umea.se

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av kulturnämnden 2020-11-25 och gäller för 2021.

Sidan publicerades