Arrangemang och scener

Adam Olofsson
producent
090-16 22 83
adam.olofsson@umea.se

Anders Magnusson
digital samordnare, Väven
090-16 33 97
070-235 23 05
anders.magnusson@umea.se

Cecilia Gustafsson
kulturkonsulent, Kultur för seniorer
090-16 34 12
070-366 34 12
cecilia.gustafsson@umea.se

David Forsman
programproducent
070-676 44 47
david.forsman@umea.se

Fredrik Lindqvist
programproducent
090-16 33 67
fredrik.lindqvist@umea.se

Jan Lundqvist
tekniker
090-16 33 13
070-396 85 95
jan.lundqvist@umea.se

Jenny Vinsa (föräldraledig 2023)
samordnare marknadsföring, Väven
090-16 34 31
070-330 35 07
jenny.vinsa@umea.se

Karin Persson
administratör
090-16 33 17
070-3866 27 31
karin.persson4@umea.se

Linda Skog
programsamordnare
090-16 33 29
070-228 20 16
linda.skog@umea.se

Madelene Edlund
kulturkonsulent, Kultur för seniorer
090-16 34 39
070-275 14 71
madelene.edlund@umea.se

Mats Enarsson
samordnare Kulturreceptionen, Väven
090-16 33 36
070-396 40 61
mats.enarsson@umea.se

Patrik Nimrodsson
scentekniker, Väven
090-16 33 14
070-649 17 34
patrik.nimrodsson@umea.se

Rebecca Göransson
vik. samordnare marknadsföring, Väven
073-021 68 32
rebecca.goransson@umea.se

Rickard Hedman
tekniker
090-16 33 13
073-027 25 30
rickard.hedman@umea.se

Sara Tannå
bokningssamordnare
090-16 33 29
070-699 08 64
sara.tanna@umea.se

Shauna Adams
bokningssamordnare/producent
090-16 33 05
072-571 02 83
shauna.adams@umea.se

Stefan Westin
tekniker
090-16 33 13
073-823 33 13
stefan.westin@umea.se

Åke Jonsson
tekniker
090-16 33 13
070-559 15 07
ake.jonsson@umea.se

Sidan publicerades