Ekonomi och budget

Här är en överblick över Umeå kommuns ekonomi – information om budget, intäkter och kostnader, årsredovisning, förklaring av ekonomiska begrepp och en beskrivning av hur ekonomin planeras och följs upp.