Betalningspåminnelser och inkasso

Betalningspåminnelse

Om fakturan inte betalas i tid skickar Umeå kommun ut en betalningspåminnelse. En avgift på 60 kronor tas ut för betalningspåminnelsen och dröjsmålsränta räknas från förfallodagen.

Inkassokrav

Om fakturan inte betalas efter betalningspåminnelsen skickas ett inkassokrav. En avgift på 180 kronor tas ut för inkassokravet.

Kronofogden

Om fakturan fortfarande är obetald efter inkassokravets förfallodag, lämnas fordran till kronofogdemyndigheten.

Sidan publicerades