Baskartor

Översiktskarta Umeå kommun

Huvudvägnätet, större byar och samhällen samt viktiga sjöar presenteras i en enkel karta över Umeå kommun.

Klicka på bilden för att öppna översiktskartan.

Stadsdelar/stadsdelsområden/bostadsområden

Umeå stad är indelad i stadsdelar, stadsdelsområden, bostadsområden och grannskaps­enheter. Staden består av 22 stadsdelar, till exempel Ålidhemsområdet och Centrala stan. Stadsdelarna är indelade i 59 stadsdelsområden (till exempel Carlshem och Väst på stan) och 46 bostadsområden/grannskapsenheter (till exempel Carlslid och Lundåkern). Lista över bostadsområden i Umeå (pdf). , 213.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige beslutar formellt om namn efter yttrande från Byggnadsnämnden. Beredning sker inom processen Lantmäteri. Läs mer om namngivning.

Klicka på bilden för att öppna stadsdelskartan.

Stomnätskarta

Stompunkterna är grunden för all kartframställning och för all lägesdokumentation, fastighetsbildning och inmätning. Vi tillhandahåller stompunkter, polygonpunkter, triangelpunkter och höjdfixar. Punkterna finns att söka via vår webbaserade stomnätskarta där det även går att se koordinater och punktbeskrivningar.

Läs mer om stompunkter här.

Klicka på bilden för att öppna stomnätskartan.

Nyckelkodsområden

Umeå kommun är indelad i nyckelkodsområden, eller delområden som de också kan kallas. Indelningen är i första hand gjorda för att kunna planera olika kommunala verksamheter utifrån hur många som bor i kommunens olika delar.

Sidan publicerades