Gator, cykel- och fordonstrafik

Cykelkarta

Kartan innehåller de stora cykelstråken till och från olika stadsdelar. Även övriga cykelvägar samt vilka cykelvägar som plogas först under vintertid redovisas.

Cykeltrafikflöden

Kartan visar cykeltrafikflöden i tusental i Umeå tätort.

Gatukarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartan visar gatumark som Umeå kommun ansvarar för. Här kan du se hur vinterväghållningen är prioriterad på gator, gång- och cykelvägar. Du kan välja att tända och släcka olika delar för att se tydligare.

Läs mer om Umeå kommuns ansvar för vägar och gator

Gatuparkering

Gatumarksparkering inom parkeringsförbudsområde. Kartan uppdateras löpande, kartan ger en indikation om var parkeringar kan finnas men det är alltid skyltningen på platsen som är juridiskt gällande.

Hastigheter och fordonsflöden

Umeå kommun mäter årligen fordonsflöden (bil och cykel) och hastigheter på ett antal platser i kommunen.

Miljözon

Umeå kommun har beslutat att införa miljözon i centrala Umeå. Kartan visar den gräns/område där miljözon råder.

Mopedtrafik

Under våren 2014 gjordes en översyn av mopedförbud på gång- och cykelvägar samt gator inom Umeå tätort. Förbuds­skyltar finns där mopedförbud råder. Här kan du se på en karta vilka gång- och cykelvägar samt gator som har moped­förbud.

Parkeringsförbud

Umeå kommun har beslutat att inrätta parkeringsförbudszoner för olika stadsdelar/områden. Kartan visar de områden/zoner där parkeringsförbud råder.

Sopsaltning

Kartan visar de gång- och cykelvägar som sopsaltas.

Vinterväghållning

Vinterkarta visar samtliga gator, gång- och cykelvägar i Umeå där Umeå kommun har ansvar för vinterväghållningen. Färgmarkeringarna på kartorna anger vilken prioriteringsklass de olika gatorna och cykelvägarna har.

Sidan publicerades