Produkter och tjänster

Här hittar du tjänster och produkter som du kan beställa genom oss. Kartmaterial finns i vissa fall som tryckta kartor och kan laddas ner från Umeå Öppna data portal Kartor – OpenDataUmea Länk till annan webbplats..

3D-data

  • Byggnader i 3D
  • Skuggstudie

Grundläggande data

  • Storskaliga kartor (primärkartor)
  • Enkelt uttag ur kartdatabas eller fastighetsregister

Tekniska uppdrag

  • Mätuppdrag
  • Transformationstjänster
  • Stompunkter

Tryckta kartor

  • Historiska kartor
  • Stadskarta över Umeå tätort
  • Holmökartan

Mer information

Sidan publicerades