Produkter och tjänster

Här hittar du tjänster och produkter som du kan beställa genom oss. Kartmaterial finns i vissa fall som tryck upplaga och kan köpas via vår expedition eller beställas via hemsidan.

3D-data

• Byggnader i 3D
• Skuggstudie

Grundläggande data

• Storskaliga kartor (primärkartor)
• Enkelt uttag ur kartdatabas eller
• fastighetsregister

Tekniska uppdrag

• Mätuppdrag
• Transformationstjänster
• Stompunkter

Tryckta kartor

• Historiska kartor
• Kartan "direkt"
• Stadskarta över Umeå tätort och
• Obbola/Holmsund
• Holmökartan

Mer information

Sidan publicerades