Grundläggande data

Sidan publicerades

Lantmäteri har tillsammans med det statliga Lantmäteriet till uppgift att ansvara för tillgång till geografisk information över kommunen. För detta ändamål har vi byggt upp och utvecklat en digital kartdatabas. Kartan ger en bild av landskapet med dess mest framträdande detaljer samt fastighetsindelning. Den storskaliga kartdatabasen täcker Umeå centralort, tätorter samt större byar. Inom resterande områden i Umeå kommun finns heltäckande småskalig kartdatabas.

Med storskalig kartdatabas menas skalområdet 1:1000 – 1:5000.
Småskalig kartdatabas innebär skala 1:10000 – 1:250 000.

Storskaliga kartor (primärkartor)

Den storskaliga kartdatabasen täcker Umeå centralort, tätorter samt större byar. Information som levereras är fastighetsindelning, gränspunkter, rättigheter, byggnader, vägar, vatten, höjdinformation, landskapsdetaljer med mera.

Tomtkarta eller uttag ur fastighetsregister

Finns behov av en lista över fastighetsägare eller kanske information om en viss fastighet inom kommunen finns det möjlighet att få det hos oss. Vi hjälper dig även om du behöver en enkel karta av din tomt eller annat område. Du kan även själv gå in och skriva ut din karta under Min karta Länk till annan webbplats. hos Lantmäteriet.

Sidan publicerades