Storskaliga kartor (primärkartor)

Sidan publicerades

Den storskaliga kartdatabasen täcker Umeå centralort, tätorter samt större byar. Inom resterande områden i Umeå kommun finns heltäckande småskalig kartdatabas.

Med storskalig kartdatabas menas skalområdet 1:1000 – 1:5000.

Småskalig kartdatabas innebär skala 1:10000 – 1:250 000.

Information som levereras är fastighetsindelning, gränspunkter, rättigheter, byggnader, vägar, vatten, höjdinformation, landskapsdetaljer med mera.

Exempel på storskaliga digitala kartor

Priserna varierar beroende av innehåll, objektkvalitet och utbredning. Se exempel nedan på kostnader för köp av vektordata i DWG-format. Vi levererar även i data i andra format, här hittar du mer information kring våra transformationstjänster.

Vi tillämpar prissättning baserad på kronor per kilobyte samt timtaxa.

Prislista Lantmäteri

Exempelbild på karta över normalt innerstadskvarter.

Klicka för förstorad bild.

Normalt innerstadskvarter

Normalt innerstadskvarter innehållande fastighetsgränser, beteckningar, nivåkurvor, byggnader, gator, gatunamn, terrängdetaljer och adressbeteckningar.

Cirkapris: 1 000 kronor exklusive moms

Exempel på grupp innerstadskvarter.

Klicka för förstorad bild.

Grupp innerstadskvarter

En grupp innerstadskvarter innehållande fastighetsgränser, beteckningar, rättigheter (servitut/gemensamhets-anläggningar), nivåkurvor, byggnader, gator, gatunamn, terrängdetaljer och adressbeteckningar.

Cirkapris: 2 000 kronor exklusive moms

Exempel på stadsdelsområde.

Klicka för förstorad bild.

Stadsdelsområde

Stadsdelsområde med tät småhusbebyggelse, flerbostadshus samt affärscentra innehållande fastighetsgränser, beteckningar, rättigheter (servitut/gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter), nivåkurvor, byggnader, gator, gatunamn, terrängdetaljer, kraftledningar och adresser. Området i exemplet utgör cirka 50 Ha.

Cirkapris: 14 000 kronor exklusive moms

Detaljtypslista

Detaljtypslistan innehåller alla objektstyper som finns i den storskaliga primärkartan.

Till varje detaljtyp tillkommer en kvalitetsuppgift som beskriver objektets ursprung. För ytterligare information, se loggfil vid leverans.

Detaljtypslistan som pdf , 195.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades