Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Prislista Lantmäteri

Timtaxan är 1061 kronor per timme exklusive moms. Alla priser är exklusive moms, om inte annat anges.

Printade produkter och tjänster

Utdrag ur fastighetsregistret

Timtaxa
Servitut och rättigheter är inte utredda.
1-9 kopior gratis, 10:e kopian 50 kronor, därefter 2 kronor per kopia. Priser inklusive moms.

Tomtkarta

Gratis

Bykarta

Beställningsvara (plottras)
A4 50 kronor
A3 70 kronor
A2 130 kronor
A1 170 kronor
Skala 1:5000

Digitala produkter ur kartdatabas

Rasterformat

Levereras i filfomaten jpg, gif, tif eller pdf
Timtaxa
A4 50 kronor
A3 70 kronor
A2 130 kronor
A1 170 kronor
Skala 1:5000

Vektorformat

Levereras i filformaten dwg, tab eller shape
Timtaxa+kronor per kilobyte
Kontakta oss för exakt prisuppgift.

3D produkter och tjänster

Stadsmodell - 3D

31 kronor per kilobyte
Obearbetad modell. Beräkning baseras på motsvarande 2D-byggnad. Avser byggnad med takkonstruktion.

3D konstruktion

Timtaxa
Exempelvis skuggstudier, visualiseringar. Avser leverans i jpg-format.

Stadskarta Umeå

Oinramad och olaminerad Beställningsvara
2100 kronor
140x110 centimeter
Skala 1:10 000

Inramad och laminerad Beställningsvara
4200 kronor
140x110 centimeter
Skala 1:10 000

Rasterformat och vektorformat
Kontakta oss för prisuppgift.

Stadskarta Obbola-Holmsund

Oinramad och olaminerad Beställningsvara
1600 kronor
70x80 centimeter

Inramad och laminerad Beställningsvara
2500 kronor
70x80 centimeter

Rasterformat och vektorformat
Kontakta oss för prisuppgift.

Holmökarta (2017)

Tryckt form.
80 kronor
Inklusive moms.

Foton och historiska kartor

Snedbild

Analog
A3 eller mindre format 125 kronor per bild
Större än A3 300 kronor per bild

Kopia av flygfoto - analog

Svartvit
4 kronor per hektar+timtaxa
Inklusive skanning. Flyghöjd 800 meter.

Kopia av flygfoto - digital

Svartvit
Filformat jpg, tif
21 kronor per hektar+timtaxa
Inklusive skanning. Flyghöjd 800 meter.

Historiska kartor

Tryckt form.
125 kronor per styck.
Årtal 1612, 1819, 1899 och 1937.

Historiska kartor - digital

150 kronor per styck

Årtal 1612, 1819, 1899 och 1937.

Tjänster

Mätuppdrag

1000 kronor + timtaxa
Minsta debitering: 1 timme. Fast grundavgift på 1000 kronor tillkommer alltid.

Sidan publicerades