Prislista Lantmäteri

Timtaxan är 1061 kronor per timme exklusive moms. Alla priser är exklusive moms, om inte annat anges.

Printade produkter och tjänster

Utdrag ur fastighetsregistret

Timtaxa
Servitut och rättigheter är inte utredda.
1-9 kopior gratis, 10:e kopian 50 kronor, därefter 2 kronor per kopia. Priser inklusive moms.

Tomtkarta

Gratis

Bykarta

Beställningsvara (plottras)
A4 50 kronor
A3 70 kronor
A2 130 kronor
A1 170 kronor
Skala 1:5000

Digitala produkter ur kartdatabas

Rasterformat

Levereras i filfomaten jpg, gif, tif eller pdf
Timtaxa


Vektorformat

Levereras i filformaten dwg, tab eller shape
Timtaxa+kronor per kilobyte
Kontakta oss för exakt prisuppgift.

3D produkter och tjänster

Stadsmodell - 3D

31 kronor per kilobyte
Obearbetad modell. Beräkning baseras på motsvarande 2D-byggnad. Avser byggnad med takkonstruktion.

3D konstruktion

Timtaxa
Exempelvis skuggstudier, visualiseringar. Avser leverans i jpg-format.

Stadskarta Obbola-Holmsund

Oinramad och olaminerad Beställningsvara
1600 kronor
70x80 centimeter

Rasterformat och vektorformat
Kontakta oss för prisuppgift.

Tjänster

Mätuppdrag

Timtaxa

Minsta debitering: 1,5 timme.

Sidan publicerades