Historiska kartor

En historisk karta över Umeå och det omliggande landskapet ger kunskap om markanvändning, namsättning och så vidare under de senaste århundradena. Den visar också utvecklingen av ett samhälle i ständig förändring. En historisk karta kan bland annat utgöra underlag i utredningar, nyttjas vid släktforskning och är dessutom en perfekt gåva!

Historiska kartor kan du själv hämta hem via Kartor – OpenDataUmea Länk till annan webbplats.

1648

Utdrag ur Geometrisk jordebok visande bland annat "stadsmuren" med östra och västra tullen.

Storlek cirka 51x38 centimeter (höjd x bredd)

Bild på kartan 1648.

Klicka på bilden för att visa den större.

1812


Umeå stad med omland inom en linje Stöcksjö, Röbäck, Klockarbäcken, Ersboda, Täfteböle, Innertavle, Yttertavle.

Storlek cirka 32x40 centimeter (höjd x bredd)

Bild på kartan 1812.

Klicka på bilden för att visa den större.

1899

"Karta över över Umeå stads planlagda områden jämte förstaden Haga" Umeå centrala delar begränsad i söder av älven, i väster Utgårdsvägen, i norr järnvägen/Haga och Järnvägsgatan i öster. Förteckning över offentliga byggnader, banker, fabriker/verkstäder.

Storlek cirka 32x67 centimeter (höjd x bredd)

Bild på kartan 1899.

Klicka på bilden för att visa den större.

1937


Karta över Umeå stad, begränsad i söder av älven, i väster Tvärån, i norr Sandbacka och sjukhusområdet i öster. Förteckning över offentliga byggnader, apotek, banker, postkontor med mera.

Storlek cirka 34x63 centimeter (höjd x bredd)

Bild på kartan 1937.

Klicka på bilden för att visa den större.

Sidan publicerades