Interna styrdokument

Kommunen har ett antal styrdokument som reglerar hur kommunen ska genomföra sina uppdrag. Vad kommunen ska göra regleras i lagar eller lokalt beslutade mål-, policy- eller strategidokument.

Se också: Kommunens mål och verksamhetsdirektiv och Externa styrdokument.

Allmänt, kommunal förvaltning

Näringsliv, inköp och upphandling

Arbetsmiljö

Personalfrågor

Politiska partier och förtroendevalda

IT och telefoni

Lokaler, fastigheter

Säkerhet och beredskap

Sidan publicerades