Umeå 400 år

2022 är det 400 år sedan Umeå fick stadsprivilegier. Firandet pågår under hela året. Jubileumsåret sätter fokus på Umeås historia och utveckling, blickar framåt och befäster Umeå som en ledande kultur- och idrottsstad i Sverige. Samverkan, delaktighet och engagemang är viktiga i firandet.

På webbplatsen umea400.se hittar du jubileumsårets program, framtidshälsningar från Umeåbor, berättelser från Umeås historia och information om hur du kan bli en del av firandet.

Sidan publicerades