Kyselylomake neuvonpidoista ja kielisuihkuista

Lähiaikoina saavat kaikki huoltajat joilla on lapsia esikoulussa tai koulussa kyselylomakkeen joka on tarkoitettu kaikille niille jotka laskevat itsensä kuuluvaksi johonkin kansalliseen vähemmistöön. Lomake lähetetään kaikille Unikumin kautta. (Unikum on kunnan koulujen nettiportaali).

Kyselylomake joka koskee esikoulua kohdistuu etenkin niihin kolmeen kansalliseen vähemmistöön joiden hallintoalueisiin Uumajan kunta kuuluu, eli saamen, suomen ja meänkielen hallintoalueisiin.

Kansallisia vähemmistöjä koskevaa lakia on uudistettu ja tästä syystä on tarpeellista avartaa ja kehittää neuvonpidon muotoja niiden huoltajien kanssa, joilla on lapsia esikouluissa ja lapset kuuluvat johonkin näistä kolmesta vähemmistöryhmästä: ruotsinsuomalaisiin, saamelaisiin tai tornionlaaksolaisiin, kvääneihin tai lantalaisiin. Kyselyyn vastaaminen on nimetönta ja viimeinen vastauspäivä on 1. maaliskuuta. Lomake on käännetty suomeksi, meänkielelle ja neljälle saamen kielelle.

Sidan publicerades