Från Bry dig-kampanjen: Hans skämt gick alltid ut över henne.

Bry dig, känn igen tecknen och agera

Kampanjen Bry dig riktar sig till alla som finns runt våldsutövare och vålds­utsatta med en tydlig uppmaning: Lär dig känna igen tecknen och agera. Du gör skillnad.

Aktörerna bakom kampanjen Bry dig vill uppmana till engagemang, öppna upp för dialog och visa att det går att göra skillnad genom att agera på tidiga tecken som kontroll och hot.

– Att vara utsatt för våld i nära relation påverkar en persons hela liv, till exempel ekonomiskt, socialt, arbetsrelaterat och inte minst hälsan. Därför är vi många offentliga aktörer som behöver arbeta med frågan, uppmärksamma våldsutsatta och ge stöd, men vi får inte glömma bort att vi även som familj, vänner och bekanta kan göra stor skillnad, säger Maria Stefansson, hälsoutvecklare, Region Västerbotten.

Coronapandemin har begränsat omgivningens möjligheter att uppfatta om någon blir utsatt för våld. Vi har under lång tid uppmanats att stanna hemma och begränsa sociala kontakter, vilket lett till försvagade nätverk och gjort det än svårare för omgivningen att uppfatta om någon är våldsutsatt.

– Vi måste våga bryta tystnadskulturen kring våld i nära relationer. Våga säga ifrån att våld aldrig är okej, varken i det offentliga rummet eller mot sin partner och eventuella barn, säger Åsa Lööv Wesslund, Centrum mot våld, Skellefteå.

Uppmärksamma tidiga tecken

Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra har länge varit en prioriterad fråga i Västerbotten.

– Jämställdhetsarbetet och arbetet för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra har ett starkt politiskt mandat såväl i Umeå kommun som i Västerbottens län, och kampanjen är ett sätt att uppmärksamma dessa frågor i samhället, säger Annika Dalén, utvecklingsstrateg för jämställdhet, Umeå kommun.

Kampanjen består av nio kortfilmer som visar hur våldet kan ta sig olika uttryck och syns på skärmar på stan, i väntrum och på sociala medier.

– Genom att visa exempel på hur våldet kan ta sig olika uttryck hoppas vi att fler runt omkring de utsatta ska kunna upptäcka tidiga tecken och göra skillnad, säger Anna Ivarsson, jämställdhetshandläggare, Länsstyrelsen Västerbotten.

På kampanjsidan brydig.nu har aktörerna samlat tecken att vara uppmärksam på både vad gäller våldsutövare och våldsutsatta. På kampanjsidan finns även tips på var en kan få stöd i Västerbotten.

Kampanjen Bry dig lanserades första gången 2016 och är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten, Skellefteå kommun och Umeå kommun.

Kontakt

Anna Ivarsson
jämställdhetshandläggare
Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 43 15
anna.ivarsson@lansstyrelsen.se

Annika Dalén
utvecklingsstrateg, jämställdhet
Umeå kommun
090-16 58 91
annika.dalen@umea.se

Maria Stefansson
hälsoutvecklare, våld i nära relation
Region Västerbotten
070-329 92 11
maria.stefansson@vll.se

Åsa Lööv Wesslund
Centrum mot våld, Skellefteå
Skellefteå kommun
020-61 60 60
asa.loovwesslund@skelleftea.se

Sidan publicerades