Pride-tåg med många människor och flaggor

Kommunen är en arbetsplats för alla

Umepride 29 september–1 oktober är tre dagar med kunskap och festligheter för dig och alla andra. Umeå kommun deltar som samarbetspart, som arbetsgivare och med enskilda verksamheter.

– Umeå kommun går som arbetsgivare i pridetåget under parollen ”en arbetsplats för alla”. Ingen ska bli diskriminerad för sin sexuella läggning eller för könsöverskridande identitet, säger Karin Ahnqvist, HR-direktör, Umeå kommun.

Vad händer på Umepride?

Många av Umeå kommuns verksamher ordnar också aktiviteter i samband med Umepride, till exempel:

Vad är hbtqi?

Hbtqi är ett samlingsbegrepp för personer som identifierar sig som homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. H:et och B:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man blir kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Q står för Queer och kan röra sexuell läggning, könsidentitet, relationer och/eller sexuell praktik men också ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer. I:et handlar om att kroppen bryter mot normer för kön.

Skaffa kunskap och reflektera

Hur vi bemöter personer kan påverkas av omedvetna föreställningar eller okunskap. Genom att lära oss mer och reflektera över oss själva så kan vi tillsammans inkludera alla i samhället.

  • Förutsätt inte att en person har en viss läggning eller könsidentitet.
  • Var inkluderande i ditt sätt att prata, fråga till exempel inte en kvinna om hon har en pojkvän/man.
  • Var noga med att tilltala personer med det namn och pronomen som de själva önskar. ​​
  • Reagera vid negativ jargong och säg ifrån vid till exempel homofobiska eller transfobiska skämt.
Sidan publicerades