The gendered landscape of European cities

Foto: Henrik Olsson

Konferens: The gendered landscape of European cities

"The gendered landscape of European cities" 9–10 juni i Umeå är en internationell konferens som utforskar aktuell forskning och praktik kring jämställdhet i europeiska städer. Välkommen att delta!

Anmälan öppen, se program och anmäl dig här.

For information in English, read more here.

Informationsblad om konferens

Klicka och öppna inbjudan (engelska)

Konferensen utforskar jämställdhet som en förutsättning för hållbar, inkluderande och framtidsorienterad stadsutveckling. Målgrupp är beslutsfattare och professionella på lokal, regional, nationell och EU-nivå och syftet är att främja kunskapsutbyte kring utmaningar som städer står inför och goda exempel.

Parallella sessioner med internationellt kända talare och paneldeltagare kommer att omfatta ämnen som till exempel jämställdhet och klimatomställningen och jämställdhet som drivkraft för innovation, samt social hållbarhet, bland annat genom lika villkor på arbetsmarknaden.

Konferensen modereras av författaren och journalisten Katrine Marçal.

Delar av konferensprogrammet kommer att finnas tillgängligt för digitalt deltagande.

Följ konferensen på Twitter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (@GenderedLandsc1)

Kontakt

För frågor och mer information kontakta ebba.almqvist@umea.se (konferenskoordinator).

Sidan publicerades